እግዚአብሔር በኢትዮጵያ በስራ ላይ ነው!

መከሩ ብዙ ነው ሠራተኞቹ ግን ጥቂት አብረውን ይስሩ

እምነትዎን ማሳደግ

በመንፈስ የተሞላ ሕይወት

በመንፈስ ቅዱስ ኃይል መሞላትና መመራት

ዶ/ር ቢል ብራይት

ስንፀልይ ምን ይሆናል?

ፀሎትን የምንረዳበት መንገድ ስለእግዚአብሄር ያለንን እይታ ይቃኛል

ሮስ ማክኮል

ውጤታማ የሆነ የቡድን መሪ መሆን

ውጤታማ ስልጠና ለተሻለ ነገ

Eric Swanson

©ግሬት ኮሚሽን ሚኒስትሪ ኢትዮጵያ። መብቱ በህግ የተጠበቀ ነው።