እግዚአብሔር በኢትዮጵያ በስራ ላይ ነው!

መከሩ ብዙ ነው ሠራተኞቹ ግን ጥቂት አብረውን ይስሩ

Register For Media Internship

Internship Program Application Form for the Media Team at Great Commission Ministry Ethiopia

በጭንቅ ስንከበብ እግዚአብሔር ወዴት ነው?

እግዚአብሔር ሆይ ወዴት ነህ?; ብላችሁ ጠይቃችሁ ታውቃላችሁ፣ እግዚአብሔርን ምነው ያላችሁባቸው ጉዳዮች በእርግጥ ምን ያህል ናቸው ?

ሕይወት ለምን እንዲህ ከባድ ሆነ?

“ለምን?” ሕይወት ሲከብድ፣ ሰላም ማግኘት የሚቻልበት መንገድ ይኖር ይሆን?

እምነትዎን ማሳደግ

በመንፈስ የተሞላ ሕይወት

በመንፈስ ቅዱስ ኃይል መሞላትና መመራት

ዶ/ር ቢል ብራይት

ስንፀልይ ምን ይሆናል?

ፀሎትን የምንረዳበት መንገድ ስለእግዚአብሄር ያለንን እይታ ይቃኛል

ሮስ ማክኮል

ውጤታማ የሆነ የቡድን መሪ መሆን

ውጤታማ ስልጠና ለተሻለ ነገ

Eric Swanson

©ግሬት ኮሚሽን ሚኒስትሪ ኢትዮጵያ። መብቱ በህግ የተጠበቀ ነው።