እግዚአብሔር በኢትዮጵያ በስራ ላይ ነው!

መከሩ ብዙ ነው ሠራተኞቹ ግን ጥቂት አብረውን ይስሩ

ኮሮናሻይረስ (ኮቪድ- 19) ጭንቀቱን እንዴት መቋቋም ይቻላል?

የሚከተለው የኮሮናቫይረስን አስጨናቂነት እንዴት መቋቋም እንደሚቻልና ከስጋት ነፃ ወጥተው በታላቅ ሰላም መኖር እንዲችሉ የሚያሳይ አስተማማኝ መንገድ ነው።

በጭንቅ ስንከበብ እግዚአብሔር ወዴት ነው?

እግዚአብሔር ሆይ ወዴት ነህ?; ብላችሁ ጠይቃችሁ ታውቃላችሁ፣ እግዚአብሔርን ምነው ያላችሁባቸው ጉዳዮች በእርግጥ ምን ያህል ናቸው ?

ሕይወት ለምን እንዲህ ከባድ ሆነ?

“ለምን?” ሕይወት ሲከብድ፣ ሰላም ማግኘት የሚቻልበት መንገድ ይኖር ይሆን?

እምነትዎን ማሳደግ

በመንፈስ የተሞላ ሕይወት

በመንፈስ ቅዱስ ኃይል መሞላትና መመራት

ዶ/ር ቢል ብራይት

ስንፀልይ ምን ይሆናል?

ፀሎትን የምንረዳበት መንገድ ስለእግዚአብሄር ያለንን እይታ ይቃኛል

ሮስ ማክኮል

ውጤታማ የሆነ የቡድን መሪ መሆን

ውጤታማ ስልጠና ለተሻለ ነገ

Eric Swanson

©ግሬት ኮሚሽን ሚኒስትሪ ኢትዮጵያ። መብቱ በህግ የተጠበቀ ነው።